VALLAVALITSUSE LIIKMED:

Vallavanem        Jaanus Männik         tel 446 0821, 5122321

Maanõunik         Andrus Lillemaa       tel 446 0819, 5266795

Sotsiaalnõunik    Elve Tilk                  tel 446 0819 , 53306419