Ootame kandidaate C. R. Jakobsoni stipendiumite konkursile Pärnumaa 2017
aasta parima põllumehe ning haridus- ja kultuuritegelase väljaselgitamiseks.
Autasusid antakse välja aastast 1989.Konkursi eesmärk on väärtustada Pärnu maakonna põllumeeste ning haridus- ja
kultuuritegelaste tööd, kes on vähemalt viimased kümmekond aastat andnud
suure panuse oma valdkonna ning üldisemalt kogu Pärnumaa elu edendamisse.Konkurssi korraldab C. R. Jakobsoni Sihtasutus koostöös Pärnu Maavalitsuse
ja Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga. Žüriisse kuuluvad Pärnumaa
Põllumajandustootjate Liidu, Pärnumaa Talupidajate Liidu, Pärnu
Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja ajalehe Pärnu Postimees
esindajad.Taotlusi kandidaatide kohta võivad esitada töökollektiivid, põllumeeste ning
haridus- ja kultuuritegelaste ühendused, kohalikud omavalitsused,
külaseltsid, muud MTÜ-d, liikumised, seltsid 17. juulini.Vabas vormis kirjalik taotlus kandidaadi CV andmete ja põhjendusega, miks ta
on väärt konkursil osalema, samuti esitaja(te) kontaktandmetega, saata C. R.
Jakobsoni Talumuuseumisse aadressil Kurgja küla, Vändra vald, 87612 Pärnu
maakond,  <mailto:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.%A0+v%F5i+monika.joemaa@kurgja.ee>-le">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.%A0+v%See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  võiSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..Aasta tunnustatum põllumees ning haridus- või kultuuritegelane saavad C. R.
Jakobsoni mälestusmedali, C. R. Jakobsoni Talumuuseumi tänukirja ning
rahalise autasuAutasud antakse võitjaile üle Kurgjal C. R. Jakobsoni Talumuuseumis 23.
juulil avatud talude päeva üritusel. Stipendiumite väljaandmist toetab
Pärnumaa Omavalitsuste Liit.

Konkursi statuut on manuses.

Parimate soovidega

Monika Jõemaa

C. R. Jakobsoni Sihtasutus

juhatuse liige
tel 4458171
mob 524 5054
e-postSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.kurgja.ee

C.R.Jakobsoni konkursi statuut

Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Soomaa piirkonna teemaplaneering koostatakse kehtivate Pärnu ja Viljandi maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ning piirkonna erinevate arengudokumentide sidumiseks. Kuna planeeringuala hõlmab ka Viljandi maakonda, siis koostatakse maakonna teemaplaneeringut ühiselt ja samaaegselt Viljandi Maavalitsusega.

Soomaa piirkonna teemaplaneering Pärnumaa osas võeti vastu Pärnu maavanema 07. juuni 2017 nr 1-1/17/238 ja suunati avalikule väljapanekule.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on mitmekülgse ja valikvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning kohalike inimeste elu- ja majandustegevuse soodustamine Soomaa piirkonnas. Määratud on ruumilise arengu põhimõtted ja prioriteedid, olulisemad sotsiaalse ja tehnilise taristu objektid, maa- ja veealade kasutamistingimused rahvuspargis.

Planeeringus keskendutakse transpordi ja kohalike teenuste kättesaadavusele, teede ja sildade seisukorrale, turismile, puhkealadele ja matkaradadele, elektri- ja internetiühenduste kättesaadavusele ning elanike turvalisuse tagamisele. Antakse hinnang rahvastiku muutustele, näidatakse võimalused vanade talukohtade kasutusele võtmiseks rahvuspargis.

Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: 1) põhijoonis ja 2) turism. 

Teemaplaneering on koostatud koostöös Viljandi Maavalitsusega, Keskkonnaameti jt teiste riigiasutustega, piirkonda jäävate kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste ettevõtete ning mittetulundusühingutega.

Teemaplaneeringu käigus koostati Soomaa piirkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang, mille tulemusena Pärnu maavanem korraldusega 01.märts 2016 nr 1-1/16/206 jättis Pärnu maakonna planeeringu Soomaa piirkonna teemaplaneeringu KSH algatamata.

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20. juuni kuni 2. august 2017. aastal. 

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu) ning Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal ja Tipu Looduskoolis Viljandimaal. Elektroonselt on teemaplaneering kättesaadav Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud ja Viljandi Maavalitsuse veebilehel http://viljandi.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

Teemaplaneeringu avalikud arutelud toimuvad:

  •             28. augustil 2017 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuse III korruse nõupidamiste saalis (Vabaduse plats 2, Viljandi);

  • 29. augustil 2017 algusega kell 14.00 Pärnu Maavalitsuse 5. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu);

  • 30. augustil 2017 algusega kell 15.00 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.

    Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 2.08.2017) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

    Teemaplaneeringu koostamise algataja on Pärnu maavanem, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu).

    Kontaktisikud planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..