Haldusreformi koduleheküljel saab tutvuda jooksvalt kohalike omavalitsuste haldusreformi hetkeseisuga. Siit leiate haldusreformi teemalisi artikleid, uuringuid ja analüüse. Samuti avaldatakse veebilehel jooksvat infot haldusreformi seaduse eelnõu ettevalmistamisest ja omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest.

 
Valdade kodulehed:

 

Ühinemisläbirääkimiste materjalid PDF-vormingus: (Täiendatud 16. 01. 2017)

Ühinemislepingu eelnõu
Lisa 1. Ühinemislepingu seletuskiri
Lisa 2. Ühinevate omavalitsuste kaart
Lisa 3. Investeeringud
Lisa 4. Ühinenud omavalitsuse juhtimisstruktuur
Lisa 5. Majandusaasta aruanded

Ühinemiskomisjoni protokoll nr 1 - 18.04.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 2 - 16.05.2016 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 3 - 13.06.2016 Surju Rahvamajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 4 - 04.07.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 5 - 01.08.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 6 - 22.08.2016 Surju Rahvamajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 7 - 19.09.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjon protokoll nr 8 - 04.10.2016 Kilingi-Nõmme Klubis
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 9 - 31.10.2016 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 10 - 13.12.206 Häädemeeste seltsimajas
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 11 - 19.12.2016 Tahkuranna Vallavalitsuses
Ühinemiskomisjoni protokoll nr 11 (jätkukoosolek) - 23.12.2016 Surju

 

Surju Vallavolikogu jätkas pärast Häädemeeste, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamata jätmist läbirääkimisi Saarde vallaga.

OTSUS nr 1 - Lepingu kinnitamine
ÜHINEMISLEPING - otsuse nr 1 lisa
Lisa nr 1 - Saarde-Surju ÜL Seletuskiri

Lisa 2 - Saarde ja Surju Valla asendiplaan
Lisa 3 - Investeeringud
Lisa 4 - Juhtimisstruktuur
Lisa 5 - Majandusaasta aruanded
OTSUS nr 2 - Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks