Surju valla üldplaneeringu kehtestamine (RT)

Üldplaneeringu kaart  (pakitud zip-ina)
Üldplaneeringu kaardi vaatamiseks on vajalik Mapinfo ProViewer

Üldplaneering (pdf)

 Lisad (pakitud zip-ina)

Tuuleenergeetika planeeringu eskiis